Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-31

RK-19-2016-31.doc  RK-19-2016-31pr01.doc  RK-19-2016-31pr02.doc  RK-19-2016-31pr02upr1.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-19-2016-31
NázevPředání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatků Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.
V roce 2016 byly ve spolupráci odboru majetkového a KSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod, uskutečněny (případně budou uskutečněny) výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy v okrese Havlíčkův Brod, a to na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0302/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015, č. 0601/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015 a č. 0033/01/2016/ZK ze dne 2. 2. 2016. Pozemky, které již jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, a jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, jsou obsahem materiálu RK-19-2016-31, př. 1. Obsahem materiálu RK-19-2016-31, př. 2 jsou pozemky, kdy kupní smlouva a návrh na vklad do katastru nemovitostí jsou již v současné době podány na katastrálním úřadu a čeká se na provedení vkladu do KN.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálů
RK-19-2016-31, př. 1 a př. 2. Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatky ZL KSÚSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2016-31, př. 1;
* dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2016-31, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz