Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-28

RK-19-2016-28.doc  RK-19-2016-28pr01.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-19-2016-28
NázevPředání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví Kraje Vysočina k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Kraj Vysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) a KSÚSV oslovili vlastníky pozemků o prodej pozemků pod silnicemi II. a III. tříd. Jednotlivé výkupy byly předkládány Radě Kraje Vysočina a následně Zastupitelstvu Kraje Vysočina. V případě schválení dochází k uzavírání smluv o převodu nemovitostí. Takto nabyté pozemky (soupis je uveden v materiálu RK-19-2016-28, př. 1) je nezbytné předat k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV ). Jedná se o pozemky v k. ú. Příseka.
Všechny nabyté pozemky byly vloženy do katastru nemovitostí pro vlastníka Kraj Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje pozemky dle materiálu RK-19-2016-28, př. 1 předat dodatkem zřizovací listiny k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem KSÚSV.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny předat předmětné pozemky k hospodaření zmíněné příspěvkové organizaci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálu RK-19-2016-28, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz