Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-15

RK-19-2016-15.doc  RK-19-2016-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-19-2016-15
NázevZásah v době udržitelnosti projektu dopravní infrastruktury - čestné prohlášení
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina získal na realizaci projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Dle usnesení 1663/27/2015/RK ze dne 15. 9. 2015 odbor dopravy a silničního hospodářství předložil žádost o podporu projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2. Jeho realizace znamená mj. zásah do výše uvedeného projektu v době jeho udržitelnosti v podobě vzájemného propojení staveb. Z tohoto důvodu je třeba požádat poskytovatele dotace, kterým je Úřad Regionální rady Jihovýchod, o souhlas s takovýmto zásahem do předcházejícího projektu. Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu bude zpracována na základě podkladů projektanta realizovaného projektu. Její povinnou přílohou bude čestné prohlášení dle materiálu RK-19-2016-15, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-19-2016-15, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-19-2016-15, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz