Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-07

RK-19-2016-07.doc  RK-19-2016-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-19-2016-07
NázevSouhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0340/08/2016/RK schválila rada kraje finanční a ostatní související plány na rok 2016 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací nových investičních záměrů dle materiálu RK-19-2016-07, př. 1. Konkrétně to jsou:
* manuální rotační mikrotom pro oddělení patologie v předpokládané pořizovací ceně 190 000 Kč. Jedná se o náhradu za původní mikrotom z roku 2003, jehož oprava by byla nerentabilní. Pořízením přístroje dojde k udržení stávajícího standardu na pracovišti;
* přístroj pro dopplerovskou ultrasonografii pro chirurgické oddělení v předpokládané pořizovací ceně 80 000 Kč. Jedná se o náhradu za původní přístroj z roku 1994, jehož oprava by byla nerentabilní. Pořízením přístroje dojde k udržení stávajícího standardu na pracovišti;
* převozní sanitní vozidlo pro dopravní zdravotní službu v předpokládané pořizovací ceně 600 000 Kč. Nákupem nového vozu dojde k nahrazení nejstaršího sanitního vozidla pořízeného v roce 1995, které již není dle technických parametrů provozuschopné;
* hlubokomrazicí box pro oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby v předpokládané pořizovací ceně 150 000 Kč. Stávající mrazicí box z roku 2000 je v havarijním stavu, není možné dodržet požadované nastavení teploty, zařízení vykazuje netěsnost dveří a opakovaně spouští odmrazování. Pořízením nového mrazicího boxu dojde k udržení stávající kapacity na pracovišti.
Uvedené investice by byly financovány z položky v investičním plánu 2016 Rezerva na havárie, která je ve výši 2 000 000 Kč. Tato částka je kryta peněžními prostředky z minulých let vytvořenými z darů a odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. V případě sanitního vozidla budou použity finanční prostředky získané z darů.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedených investičních akcí dle materiálu RK-19-2016-07, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-07, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz