Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-02

RK-19-2016-02.doc  RK-19-2016-02pr01.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-19-2016-02
NázevInformace o průběhu prací v rámci realizace Koncepce onkologické péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina - koncepce ustavení tzv. Regionální sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Control Network)
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém jednání dne 1. 12. 2015 odsouhlasila usnesením č. 2173/36/2015/RK koncepci dalšího rozvoje onkologické péče v Kraji Vysočina včetně smluvního podložení spolupráce zapojených poskytovatelů zdravotních služeb a uložila odboru zdravotnictví průběžně informovat radu kraje o naplňování koncepce onkologické péče.
V souladu se schválenou koncepcí byla ustavena Kooperující onkologická skupina (KOS) a byly zahájeny práce k naplnění koncepce dle materiálu RK-19-2016-02, př. 1.
Návrh řešení Rozvoj onkologické péče, který má za cíl zvýšit dostupnost a kvalitu této péče pro onkologické pacienty v kraji, je naplňován v souladu se schválenou koncepcí a uzavřenou smlouvou. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje vzít na vědomí informaci o průběhu prací na naplňování koncepce onkologické péče v Kraji Vysočina dle materiálu RK-19-2016-02, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu prací v rámci schválené koncepce rozvoje onkologické péče dle materiálu RK-19-2016-02, př. 1;
ukládá
odboru zdravotnictví nadále průběžně informovat radu kraje o naplňování koncepce onkologické péče.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz