Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-15

RK-17-2016-15.doc  RK-17-2016-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-17-2016-15
NázevNávrh nového nařízení Kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Zpracoval J. Murárik
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV roce 2007 bylo vydáno nařízení kraje č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen Nařízení ). Na žádost HZS kraje bylo zpracováno nové Nařízení , jehož znění je uvedeno v příloze 1.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, schválit Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a které zruší stávající Nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s HZS kraje Vysočina vytvořil návrh nového Nařízení kraje, ve kterém jsou zapracovány zkušenosti a poznatky získané při užití ustanovení nařízení v předchozích letech. Stávající Nařízení jednoznačně nevymezuje dobu a místo zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů tak, jak je stanoveno v ustanovení § 7 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Nové Nařízení usnadní a zjednoduší činnost orgánů kraje a orgánů požárního dozoru, rovněž tak ulehčí orientaci dotčeným právnickým a fyzickým osobám v předmětné problematice.
Hlavní změny:
* upřesnění základních pojmů
* přesnější specifikace doby a místa zvýšeného nebezpečí požárů
* strukturované stanovení podmínek požární bezpečnosti v období déletrvajícího nadměrného sucha
* nová adresná specifikace zákazů v období déletrvajícího nadměrného sucha vyhlášeného hejtmanem s vazbou na výstrahu ČHMÚ
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu - nemá k návrhu materiálu připomínky.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - k návrhu nového nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů nemáme připomínek.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 7/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, dle materiálu RK-17-2016-15, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 1. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz