Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-48

RK-38-2015-48.doc  RK-38-2015-48pr01.xls
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-38-2015-48
NázevUkončení projektu dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření
Zpracoval R. Opatová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál předkládáme Radě Kraje Vysočina z důvodu ukončení projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
Realizaci a financování projektu schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina a předložení projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina do programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v rámci Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko schválila Rada Kraje Vysočina usneseními 0282/04/2012/ZK a 1543/28/2013/RK, realizace projektu byla ukončena v roce 2015 (dle materiálu
RK-38-2015-48, př. 1).
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z převodu konečného zůstatku ze zvláštního účtu projektu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina v celkové výši 2,36 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu v celkové výši 2,36 Kč včetně úroků za 4. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz