Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-42

RK-38-2015-42.doc  RK-38-2015-42pr01.pdf  RK-38-2015-42pr02.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-38-2015-42
NázevPřijetí daru pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává přijetí daru pozemku zastavěného silnicí III/0024 z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že část silnice III/0024 se nachází na pozemku par. č. 179/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 299 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava vede tento pozemek ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR).
Na základě výše uvedeného OM požádal ŘSD ČR o darování tohoto pozemku do vlastnictví kraje. ŘSD ČR s darováním souhlasí. Návrh darovací smlouvy je přiložen jako materiál
RK-38-2015-42, př. 1.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt darem pozemek par. č. 179/3 v k. ú. Helenín z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro ŘSD ČR do vlastnictví Kraje Vysočina, protože je zastavěn silnicí III/0024.
Výše uvedeným převodem bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemku a stavby jím zastavěné resp. užívané.
Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem výše uvedený pozemek do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava souhlasí s nabytím pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 179/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 299 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu RK-38-2015-42, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2. 2. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz