Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-21

RK-38-2015-21.doc  RK-38-2015-21pr01.doc  RK-38-2015-21pr02.doc  RK-38-2015-21pr03.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-38-2015-21
NázevDodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
Zpracoval T. Křížová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina a Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále též VŠPJ), uzavřeli dne
26. 8. 2011 smlouvu o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů (č. usnesení 1371/26/2011/RK), která navazuje na Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava a Krajem Vysočina ze dne 24. 3. 2009.
Smlouva o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů v článku III. uvádí, že Kraj Vysočina se zavazuje dle svých možností a potřeb řešit způsob finanční úhrady a její výši formou samostatného dodatku smlouvy.
Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina v letním semestru akademického roku 2014/2015 uspořádali tyto kurzy:
- Zdravý životní styl seniorů I. - místo konání Střední škola obchodu a služeb ve Žďáru nad Sázavou
- Zdravý životní styl seniorů II. v Domově pro seniory v Havlíčkově Brodě
- Slovo umění má základ ve slově uměti v Domově pro seniory Velké Meziříčí
- Nauka o planetě zemi v Domově pro seniory v Pelhřimově.
V zimním semestru akademického roku 2015/2016 byly uspořádány tyto kurzy:
- Zdravý životní styl seniorů I. v prostorách Domova pro seniory v Třebíči
- Zdravý životní styl seniorů II. na Střední škole obchodu a služeb ve Žďáru nad Sázavou
- Slovo umění má základ ve slově uměti v Domově pro seniory Velké Meziříčí
- Nauka o planetě zemi v Domově pro seniory v Pelhřimově.
Za účelem rozšíření nabídky studia seniorů v dalších částech Kraje Vysočina bylo v roce 2015 zahájeno vzdělávání v dalším městě Kraje Vysočina, kterým je Třebíč. Všechny výše uvedené kurzy jsou určeny především pro uživatele domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením na Vysočině i pro širokou seniorskou veřejnost. Kurzy jsou realizovány v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina - v Domově pro seniory Velké Meziříčí, v Domově pro seniory Havlíčkův Brod a v Domově pro seniory Třebíč Koutkova, Kubešova, dále potom v příspěvkové organizaci města Pelhřimov - Domov pro seniory Pelhřimov a ve Střední škole obchodu a služeb ve Žďáru nad Sázavou. Poplatek pro seniorskou veřejnost za jeden semestr je 500,- Kč a uživatelé pobytových zařízení sociálních služeb neplatí žádný poplatek.
Návrh řešení Pracovníci Vysoké školy polytechnické Jihlava provedli kalkulaci nákladů na úhradu poplatků, která byla za letní semestr akademického roku 2014/2015 vyčíslena na 21 948 Kč a za zimní semestr akademického roku 2015/2016 ve výši 41 107 Kč, celkem za rok 2015 63 055 Kč. Tato částka byla vyčíslena kalkulací VŠPJ obsaženou v příloze RK-38-2015-21, př. 2 a objasněna průvodním dopisem dle přílohy RK-38-2015-21, př. 3.
Částka bude hrazena z kapitoly Sociálních věcí, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-38-2015-21, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-38-2015-21, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz