Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-16

RK-38-2015-16.doc  RK-38-2015-16pr01.doc  RK-38-2015-16pr02.doc  RK-38-2015-16pr03.doc  RK-38-2015-16pr04.doc  RK-38-2015-16pr05.doc  RK-38-2015-16pr06.doc  RK-38-2015-16pr07.doc  RK-38-2015-16pr08.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-38-2015-16
NázevHodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje jsou předkládány výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví.
Rada kraje usnesením č. 1638/31/2012/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem ze dne 11. 9. 2012 č. 11/12 (dále jen Pravidla ). V souladu s Pravidly, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2014, proběhla ve dnech 2. 11. 2015 a 16. 11. 2015 hodnocení všech ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví. Závěrečné zprávy z hodnocení jsou uvedeny v materiálech RK-38-2015-16, př. 1 - 8.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje v souladu s Pravidly vzít na vědomí výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví dle materiálů RK-38-2015-16, př. 1 - 8.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku zdravotnictví dle materiálů RK-38-2015-16, př. 1, RK-38-2015-16, př. 2, RK-38-2015-16, př. 3, RK-38-2015-16, př. 4, RK-38-2015-16, př. 5, RK-38-2015-16, př. 6, RK-38-2015-16, př. 7 a RK-38-2015-16, př. 8.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 17. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz