Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-44

RK-32-2015-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-32-2015-44
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podala ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitelka příspěvkové organizace písemně rozhodla o nepotřebném hmotném majetku:
* vana Rhapsody s hydromasážní, inventární číslo 022/25, rok pořízení 1999, pořizovací cena 456 506,- Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2015 je 0,- Kč,
* elektrický stropní zvedák Bianca, inventární číslo 022/26, rok pořízení 1999, pořizovací cena 220 879,- Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2015 je 0,- Kč.
Navrhovaný majetek na vyřazení je již technicky zastaralý a značně opotřebovaný a případná oprava se již jeví jako nerentabilní. Z těchto důvodu je pro potřeby organizace majetek již dále nepotřebný. Majetek byl nabídnut na www stránkách Kraje Vysočina po dobu 14 dnů. V této lhůtě o nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace Kraje Vysočina. Po vyřazení majetku navrhuje ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, jeho likvidaci odbornou firmou.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že bude provedena likvidace nepotřebného majetku odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
* vana Rhapsody s hydromasážní, inventární číslo 022/25, rok pořízení 1999, pořizovací cena 456 506,- Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2015 je 0,- Kč
* elektrický stropní zvedák Bianca, inventární číslo 022/26, rok pořízení 1999, pořizovací cena 220 879,- Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2015 je 0,- Kč
a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz