Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-36

RK-32-2015-36.doc  RK-32-2015-36pr01.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-32-2015-36
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
KSÚSV bude zajišťovat po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH) realizaci akcí dle materiálu RK-32-2015-36, př. 1.
ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 1 800 000 Kč z přílohy D2 - Investice v dopravě použít prostřednictvím KSÚSV na realizaci těchto akcí.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00999) o částku 1 800 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 1 800 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 1 800 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-32-2015-36, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky: dotace byla zaevidována v systému eDotace pod ID O01204-02.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00999) o částku 1 800 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 1 800 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 1 800 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-32-2015-36, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz