Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-31

RK-32-2015-31.doc  RK-32-2015-31pr01.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-32-2015-31
NázevČestné prohlášení k projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuÚčelem materiálu je prohlásit skutečnosti uvedené v příloze k monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba dle materiálu
RK-32-2015-31, př. 1. Prohlášení se týká nakládání s pozemky, které byly pořízeny z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod při realizaci výše uvedeného projektu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2015-31, př. 1.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s navrženým usnesením.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2015-31, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 2015- 10- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz