Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-26

RK-32-2015-26.doc  RK-32-2015-26pr01.doc  RK-32-2015-26pr02.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-32-2015-26
NázevMajetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává vykoupení pozemků od fyzických osob a od obce Jamné v k. ú. Jamné u Jihlavy za účelem rozšíření silnice v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř .
Tato akce je zanesena v plánech Kraje Vysočina, jako investice do silnic druhých a třetích tříd, a má být spolufinancována z prostředků Evropské unie. Vzhledem k té skutečnosti, že na katastrálním území Jamné u Jihlavy proběhla pozemková úprava, která byla s odborem majetkovým též projednána, tak v tomto území budou vykupovány pozemky, které jsou již vedeny v katastru nemovitostí.
Pozemky, které přejdou do majetku Kraje Vysočina, jsou uvedeny v materiálu
RK-32-2015-26, př. 1. Výkupní cena byla navržena ve výši 100 Kč/m2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky pozemků kupní smlouvy za účelem budoucího rozšíření silnice v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-26, př. 1.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt z vlastnictví fyzických osob a obce Jamné do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky za kupní cenu 100 Kč/m2 v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-26, př. 1.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s výkupem pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-32-2015-26, př. 1 vlastnictví fyzických osob a obce Jamné do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce II/353 Stáj - Zhoř .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz