Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-21

RK-32-2015-21.doc  RK-32-2015-21pr01.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-32-2015-21
NázevPředání pozemku v k.ú. Střítež u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV.
Kraj Vysočina byl investorem stavby III/3525 - Rekonstrukce od I/38 do Stříteže. Stavba byla zkolaudována a v současné době je poslední pozemek tvořící trvalý zábor stavby v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež vedený na majetkovém účtu Kraje Vysočina a je třeba jej předat do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Stavba III/3525 - Rekonstrukce od I/38 do Stříteže byla do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace předána na základě předávacího protokolu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se v souvislosti se stavbou III/3525 - Rekonstrukce od I/38 do Stříteže nabytý pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-21, př.1 předá do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2015-21, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz