Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-61

RK-31-2015-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-31-2015-61
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podala ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitelka příspěvkové organizace písemně rozhodla o nepotřebném hmotném majetku: Konvektomat HMG-10/11BP, inventární číslo 35, rok pořízení 2000, pořizovací cena 232 932,00,- Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2015 je 0,- Kč.
Konvektomat je technicky zastaralý a značně opotřebovaný. Při poslední revizi byl zjištěn vyšší obsah CO ve spalinách, nestejnoměrný chod vnitřního ventilátoru a časté padání do poruch bez lokalizace příčin. Další oprava konvektomatu se již jeví jako nerentabilní. Z těchto důvodu je pro potřeby organizace majetek již dále nepotřebný. Majetek byl nabídnut na www stránkách Kraje Vysočina po dobu 14 dnů. V této lhůtě o nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace Kraje Vysočina. Po vyřazení majetku navrhuje ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace likvidaci odbornou firmou.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že bude provedena likvidace nepotřebného majetku odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Konvektomat HMG-10/11BP, inventární číslo 35, rok pořízení 2000, pořizovací cena 232 932,00,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz