Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-39

RK-31-2015-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-31-2015-39
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
Zpracoval H. Hošková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 4. 9. 2015 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o frézku FGSQ 32 CNC s řídícím systémem ITNC 355, rok zařazení do evidence 1992, inventární číslo 21646, pořizovací cena 1 443 448 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Stroj vykazuje velké vůle v uložení vřetene a software hlásí chybu osy Z. Stroj je morálně i fyzicky zastaraný a pro výuku nepoužitelný. Je nutná jeho oprava. Nepotřebný majetek byl od 14. 9. 2015 nabídnut prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje. Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem. Ředitel školy navrhuje nabídnout uvedený majetek k odprodeji soukromým firmám formou nejvyšší nabídky. V případě, kdy nedojde k prodeji, navrhuje jeho ekologickou likvidaci.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením frézky FGSQ 32 CNC s řídícím systémem ITNC 355, rok zařazení do evidence 1992, inventární číslo 21646, pořizovací cena 1 443 448 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava dle materiálu RK-31-2015-39.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
Termín 31. 3. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz