Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-34

RK-31-2015-34.doc  RK-31-2015-34pr01.pdf  RK-31-2015-34pr02.pdf  RK-31-2015-34pr03.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-31-2015-34
NázevZápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2015
Zpracoval T. Kučera, L. Matysová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuDle § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předkládá předseda výboru zápisy o provedených kontrolách zastupitelstvu kraje.
Návrh řešení Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu kraje v přílohách tohoto materiálu všechny zápisy o provedení kontrol v 1. pololetí 2015.
Zápis o provedení kontroly č. 01/2015
Předmět kontroly:
Kontrola plnění usnesení ZK a RK za rok 2014.
Zápis o provedení kontroly č. 02/2015
Předmět kontroly:
Kontrola Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.
Zápis o provedení kontroly č. 03/2015
Předmět kontroly:
Kontrola vybrané příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Pokud se k zjištěným nedostatkům vyjádřil vedoucí kontrolované osoby, případně zaměstnanec, jejichž činnosti se kontrola týkala, jsou tato vyjádření přiložena k příslušným zápisům.
Pracovní materiál - přílohy jednotlivých kontrolních akcí jsou uloženy v archivu u koordinátorky výboru.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2015, 2/2015 a 3/2015, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-31-2015-34, př. 1, RK-31-2015-34, př. 2, RK-31-2015-34, př. 3.
Odpovědnost předseda kontrolního výboru
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz