Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-32

RK-31-2015-32.doc  RK-31-2015-32pr01.pdf  RK-31-2015-32pr02.xls  RK-31-2015-32pr03.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-31-2015-32
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na hudební festival FESTJAZZ 2015
Zpracoval E. Vaňková
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátil spolek DUX CULTURA z.s. zastoupený jeho předsedou panem Martinem Petrákem, předním českým fagotistou s žádostí o dotaci ve výši 70 000 Kč na pořádání festivalu FESTJAZZ 2015. Jedná se o čtvrtý ročník hudebního festivalu zaměřeného na jazzovou hudbu a umění, jehož hlavním cílem je vytváření kulturních hodnot v rámci Kraje Vysočina i ČR. Letošní ročník festivalu představí kromě jazzových projektů z ČR a zahraničí i pilotní projekt - edukační řadu festivalu s názvem FESTJAZZ dětem , jehož cílem je dětem zábavnou formou přiblížit umění jazzové hudby. Festival FESTJAZZ 2015 se uskuteční od 13. do 21. listopadu 2015 na třech místech - v klubu Skaut v Havlíčkově Brodě, na ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod a jeden festivalový večer proběhne v Jihlavě v DIODu. Spolek DUX CULTURA byl zapsán do spolkového rejstříku 1. října 2015, a tudíž neměl pro rok 2015 možnost žádat o systémovou grantovou podporu pořádané akce. Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu RK-31-2015-32, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-31-2015-32, př. 2) a navrhuje radě kraje poskytnout DUX CULTURA z.s., Havlíčkova 2215, Havlíčkův Brod, IČ: 04424816 dotaci ve výši 55 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu FESTJAZZ 2015.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, M. Kružíkovou, členkou Rady Kraje Vysočina viz materiál RK-31-2015-32, př. 2.

Ekonomický odbor: Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem je 55 000 Kč.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - IDO01152.0040.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci ve výši 55 000 Kč DUX CULTURA z.s., Havlíčkova 2215, Havlíčkův Brod, IČ: 04424816, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu FESTJAZZ 2015 dle materiálu RK-31-2015-32, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2015-32, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 55 000 Kč při současném zvýšení § 3312 Hudební činnost o částku 55 000 Kč dle materiálu RK-31-2015-32.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz