Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-73

RK-27-2015-73.doc  RK-27-2015-73pr01.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-27-2015-73
NázevZměny v dokumentaci projektu
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuJedná se změnu v projektové dokumentaci projektu Od myšlenky k výrobku 2 .
Kraj je nositelem projektu Od myšlenky k výrobku 2 (CZ.1.11/3.4.00/42.01619) financovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Stěžejní aktivitou projektu je pořízení zařízení pro využití v 6 technických středních školách.
V uplynulých měsících probíhalo výběrové řízení na dodávku zařízení, avšak bylo úspěšné pouze částečně. S poskytovatelem dotace (Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod) byla vyjednána možnost prodloužit projekt (ukončení místo na konci září 2015 až v prosinci 2015) a výběrové řízení zopakovat. Tyto změny je potřebné promítnout do projektové dokumentace.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje k projednání návrh změn v materiálu RK-27-2015-73, př. 1.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o změnách v projektové dokumentaci projektu Od myšlenky k výrobku 2 , CZ.1.11/3.4.00/42.01619 dle materiálu RK-27-2015-73, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz