Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-56

RK-27-2015-56.doc  RK-27-2015-56pr01.doc  RK-27-2015-56pr02.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-27-2015-56
NázevVývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuNa Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátil ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti se zamýšleným vývozem a prezentací dvou betlémů na výstavě v Heimatsmuseum v Kautzenu, která se koná v termínu od 4. 12. 2015 do 9. 12. 2015. Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace již řadu let spolupracuje zejména prostřednictvím své pobočky - Muzea řemesel v Moravských Budějovicích s tímto rakouským muzeem, které je rovněž zaměřeno na prezentaci tradičních lidových řemesel. V rámci jejich každoroční vánoční výstavy by zde měly být vystaveny i dva skříňkové betlémy ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, bližší specifikace viz materiál RK-27-2015-56, př. 1. Převoz a instalaci betlémů zajistí vypůjčitel.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace připravuje podklady k vyřízení povolení Ministerstva kultury České republiky k vývozu sbírkových předmětů do zahraničí dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem k vývozům sbírkových předmětů do zahraničí v režimu zákona č. 122/2000 Sb. Zde je doporučeno, aby ke standardním žádostem o vývoz sbírkových předmětů ze sbírek ve vlastnictví krajů a obcí bylo přiloženo písemné vyjádření vlastníka, že byl s vývozem sbírkových předmětů v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou seznámen viz materiál
RK-27-2015-56, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje vzít na vědomí vývoz a prezentaci betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2015-56, př. 1, na vánoční výstavě v Kautzenu v Rakouské republice konané od 4. 12. 2015 do 9. 12. 2015 (s vývozní lhůtou od 30. 11. 2015 do 14. 12. 2015).
Následně Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace podá na Ministerstvo kultury ČR Žádost o vydání povolení k vývozu podle § 11 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Účast na tradiční vánoční výstavě je v souladu s plánem činnosti muzea na tento rok, neboť představuje příležitost prezentace betlémů z Kraje Vysočina na zahraniční výstavě a zároveň prohlubuje dosavadní oboustranně prospěšnou spolupráci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou vývoz a prezentaci betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-27-2015-56, př. 1, na vánoční výstavě v Kautzenu v Rakouské republice konané od 4. 12. 2015 do 9. 12. 2015 (s vývozní lhůtou od 30. 11. 2015 do 14. 12. 2015).
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz