Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-43

RK-27-2015-43.doc  RK-27-2015-43pr01.xls
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-27-2015-43
NázevInformace o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor .
Zpracoval3 Informace o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor . pro: jednání rady kraje č. 27/2015 dne 15. 9. 2015 Zpracoval (a): D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuV červnu Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0992/18/2015/RK rozhodla o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor . Veřejnost dostala k dispozici nástroj, který jí umožnil zasáhnout do sestavení rozpočtu na rok 2016 už při jeho přípravě. Pro administraci připomínek, pro hlasování a sdíleni diskuze k návrhům, byla k dispozici aplikace Váš názor , která je dostupná na http://www.vas-nazor.cz/kraj.html. Výhodou této aplikace je, že ji lze sdílet i Facebookem.
Hlasováním a připomínkami už ve stádiu tvorby rozpočtu se mohli občané kraje aktivně vyjádřit k prioritám, kterým by se měl Kraj Vysočina v roce 2016 věnovat.
Tato veřejná diskuse byla vyhodnocena k 31. srpnu, statistika je uvedena v příloze
RK-27-2015-43, př. 1. Nejvíce občanů se zabývalo otázkou činnosti a financováním stanice Pavlov - 466 hlasování z celkového počtu 890. Druhým nevíce podpořeným tématem byla Podpora Filharmonie Gustava Mahlera (93) a třetím Pomoc do škol (64).
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o výsledku hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledku hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor dle materiálu RK-27-2015-43, př. 1.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz