Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-35

RK-27-2015-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-27-2015-35
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
Zpracoval P. Skryjová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby zajištění závazků vyplývajících z uzavřených smluv souvisejících s připravovanou koncepcí veřejné linkové osobní dopravy.
Návrh řešení ODSH navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 120 000 Kč při současném snížení § 2212 - Silnice o stejnou částku 120 000 Kč na zajištění závazků vyplývajících z uzavřených smluv.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 120 000 Kč při současném snížení § 2212 - Silnice o částku 120 000 Kč na zajištění závazků vyplývajících z uzavřených smluv.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz