Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-17

RK-27-2015-17.doc  RK-27-2015-17pr01.doc  RK-27-2015-17pr02.doc  RK-27-2015-17pr03.doc  RK-27-2015-17pr04.doc  RK-27-2015-17pr05.doc  RK-27-2015-17pr06.doc  RK-27-2015-17pr07.doc  RK-27-2015-17pr08.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-27-2015-17
NázevVěcné, peněžní dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím darů a dotace. Konkrétně se jedná o:
- Právo přístupu do aplikace NutriPack pro 10 zaměstnanců v celkové hodnotě 5 900 Kč od společnosti Nutricia a.s. za účelem kalkulace nutričních hodnot klinické výživy pro pacienty nemocnice. Darovací smlouva o poskytnutí daru je obsažena v materiálu RK-27-2015-17, př. 1.
- Peněžní dary v celkové výši 148 216 Kč za účelem pořízení celotělového diagnostického ultrazvukového přístroje nebo gynekologického operačního stolu. Darovací smlouvy o poskytnutí darů jsou obsaženy v materiálu RK-27-2015-17, př. 2, RK-27-2015-17, př. 3, RK-27-2015-17, př. 5 a RK-27-2015-17, př. 6.
- Peněžní dar ve výši 20 000 Kč od společnosti BoMa Trans, s.r.o. za účelem zlepšení péče a prostředí pro pacienty chirurgického oddělení JIP nemocnice. Darovací smlouva o poskytnutí daru je obsažena v materiálu RK-27-2015-17, př. 4.
- Věcné dary - Vojtův stůl, rehabilitační pomůcka Acapella choice s náustkem a Optotyp Vista Vision Wide v celkové hodnotě 100 147 Kč od společnosti KIDS FOR KIDS o. s. pro oční oddělení nemocnice. Darovací smlouva o poskytnutí darů je obsažena v materiálu RK-27-2015-17, př. 7.
- Dotace ve výši 5 000 Kč z rozpočtu obce Blatnice za účelem nákupu celotělového ultrazvukového přístroje. Smlouva o poskytnutí investiční dotace je obsažena v materiálu RK-27-2015-17, př. 8.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí darů a dotace pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s přijetím darů a dotace.
Návrh řešení Dary a dotace budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím darů a dotace dle materiálů RK-27-2015-17, př. 1, RK-27-2015-17, př. 2, RK-27-2015-17, př. 3, RK-27-2015-17, př. 4, RK-27-2015-17, př. 5, RK-27-2015-17, př. 6, RK-27-2015-17, př. 7 a RK-27-2015-17, př. 8.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s přijetím daru je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s přijetím darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů
RK-27-2015-17, př. 1, RK-27-2015-17, př. 2, RK-27-2015-17, př. 3, RK-27-2015-17, př. 4, RK-27-2015-17, př. 5, RK-27-2015-17, př. 6, RK-27-2015-17, př. 7 a RK-27-2015-17, př. 8.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 25. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz