Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-35

RK-26-2015-35.doc  RK-26-2015-35pr01.xls
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-26-2015-35
NázevNávrh na změnu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 30. 6. 2015 usnesením číslo 1191/21/2015/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2015 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-21-2015-19, př. 1. Jejich součástí byla též tvorba a použití prostředků fondu investic, včetně přehledu jednotlivých akcí. V průběhu roku jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic některých organizací.
Příspěvkové organizace v důsledku nových skutečností přehodnocují své původní investiční záměry, čímž dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic nebo se mění jeho celkový objem použití.
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, požádal o změnu čerpání fondu investic z důvodu nákupu elektrického lůžka s laterálním náklonem, pro lepší manipulaci s klienty (lůžko Latera). Protože u schválené plánované akce (nákup konvektomatu) dojde ke snížení předpokládané ceny, bude celkové čerpání fondu investic navýšeno o 15 000 Kč. Schválené a upravené čerpání fondu investic je uvedeno v materiálu RK-26-2015-35, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas s úpravou čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace.
Udělením souhlasu radou kraje má příspěvková organizace vytvořeny podmínky pro realizaci svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, pro rok 2015 dle materiálu RK-26-2015-35, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz