Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-17

RK-26-2015-17.doc  RK-26-2015-17pr01.xls
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-26-2015-17
NázevZměna rozpisu navýšení investičního příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady kraje č. 0740/13/2015/RK ze dne 21. 4. 2015 bylo Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny (dále jen KSÚSV) schváleno navýšení investičního příspěvku na výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor BOZP) ve výši 664 000 Kč na stavby realizované Krajem Vysočina dle předložené přílohy materiálu. Vzhledem k tomu, že se ze strany kraje nepodařilo v letošním roce zajistit realizaci staveb III/11244 Radňov a III/12924 Humpolec - ul. Lnářská uvedených v tomto materiálu, byly k realizaci vybrány nové akce III/3494 Uhřínov - křiž. II/349, II/389 křiž. III/36044 Meziboří - hr. kraje a III/3489 Lípa - Šmolovy. Na těchto nových akcích bude KSÚSV zajišťovat výkon TDS a koordinátora BOZP. Z tohoto důvodu je nutno provést změnu původního schváleného rozpisu cen u jmenovitých akcí ve smyslu přílohy materiálu RK-26-2015-17, př. 1. Celková částka investičního příspěvku se nemění.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit změnu rozpisu jmenovitých akcí dle materiálu RK-26-2015-17, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu rozpisu jmenovitých akcí dle materiálu RK-26-2015-17, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz