Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-14

RK-26-2015-14.doc  RK-26-2015-14pr01.xls
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-26-2015-14
NázevNávrh na zařazení nových akcí na kapitole Nemovitý majetek - projektové dokumentace pro rok 2016
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zařazení nových stavebních akcí z důvodu zajištění včasného vypracování projektových dokumentací pro realizace stavebních akcí v roce 2016. Seznam těchto akcí je obsažen v materiálu RK-26-2015-14, př. 1. Jedná se o akce, které navrhují řešení akutních stavů a předcházení případným haváriím nebo odstraňují nevyhovující stavebně technický stav.
Předpokládaný finanční rozsah na zajištění vypracování projektových dokumentací je 800 000 Kč a předpokládaná cena nových zařazených stavebních akcí je odhadována na 13 500 000 Kč.
Návrh řešení OM navrhuje zařadit tyto akce do rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek a zahájit práce na vypracování projektových dokumentací tak, aby bylo možno tyto akce včas připravit a v roce 2016 realizovat. OM uplatní navrhované akce do návrhu rozpočtu a v případě jejich schválení v rozpočtu na rok 2016 pak neprodleně zahájí výběrová řízení na dodavatele stavebních prací.
OM navrhuje řešit finanční krytí těchto nově zařazených akcí změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Odbor školství, mládeže a sportu: Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení akutních předhavarijních stavů s cílem zajistit použitelnost budov, nemá OŠMS námitky k zařazení nových akcí. V případech Gymnázia Nové Město na Moravě, Hotelové školy a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, Střední průmyslové školy Třebíč a Gymnázia Třebíč se jedná o budovy potřebné k zajištění vzdělávání.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit nové akce do rozpočtu Kraje Vysočina, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství dle materiálu RK-26-2015-14, př. 1.
Odpovědnost OM, OE
Termín 7.9 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz