Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-04

RK-26-2015-04.doc  RK-26-2015-04pr01.pdf  RK-26-2015-04pr02.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-26-2015-04
NázevPeněžní dar a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen ZZS KV ), obdržela nabídku peněžního daru v celkové výši 3 000 Kč od společnosti MARTIN ŠVEC s.r.o. za účelem úhrady nákladů spojených s pořádáním sportovního turnaje složek integrovaného záchranného systému. Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru je obsažena v materiálu RK-26-2015-04, př. 1.
Dále ZZS KV obdržela návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velké Meziříčí v celkové výši 5 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s pořádáním oblastní konference týkající se kazuistik přednemocniční neodkladné péče. Smlouva o poskytnutí účelové dotace je obsažena v materiálu RK-26-2015-04, př. 2.
ZZS KV je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí účelových peněžních prostředků oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. ZZS KV proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace.
Návrh řešení Peněžní dar a dotace jsou určeny k využití v hlavní činnosti ZZS KV. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžního daru a dotace dle materiálů RK-26-2015-04, př. 1 a RK-26-2015-04, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžního daru a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-26-2015-04, př. 1
a RK-26-2015-04, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 11. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz