Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-18

RK-22-2015-18.doc  RK-22-2015-18pr01.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-22-2015-18
NázevSmlouva s umístění prvků CMS 2.0 s MVČR
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo vnitra ČR realizuje projekt Centrální místo služeb - CMS 2.0. Součástí tohoto projektu je i vznik tzv. Krajských konektorů - síťových zařízení a spojů, které krajům a dalším organizacím veřejné správy na území krajů umožní snadnější, spolehlivější a rychlejší přístup k systémům státu umístěným v CMS.
Návrh řešení Pro realizaci Krajského konektoru navrhuje MVČR uzavření smlouvy dle přílohy č. 1. Požadavky kladené na kraj v této smlouvě jsou z pohledu OI realizovatelné. Navrhujeme proto radě kraje uzavření této smlouvy.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 - KIVS dle materiálu RK-22-2015-18, př. 1.
Odpovědnost OI
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz