Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-17

RK-22-2015-17.doc  RK-22-2015-17pr01.pdf  RK-22-2015-17pr02.doc  RK-22-2015-17pr03.doc  RK-22-2015-17pr04.doc  RK-22-2015-17pr05.doc  RK-22-2015-17pr06.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-22-2015-17
NázevProjekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - změna zapojeného subjektu
Zpracoval L. Novotná, E. Herzánová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán materiál týkající se projektu v době udržitelnosti Muzea a galerie na Vysočině on-line , který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/06.00938, jehož účelem je prezentace sbírkových předmětů muzeí, galerií a pamětních síní v Kraji Vysočina v digitalizované podobě prostřednictvím speciální webové aplikace a informačních kiosků.
Do projektu bylo v době realizace formou smlouvy o spolupráci zapojeno 50 muzeí, galerií a pamětních síní z Kraje Vysočina, se 47 subjekty byla též uzavřena smlouva o výpůjčce. Jejím předmětem je výpůjčka informačního kiosku. Informační kiosky slouží k prezentaci digitalizovaných sbírkových předmětů prostřednictvím webové stránky www.mgvysociny.cz a pro přístup návštěvníků k veřejnému internetu.
V době udržitelnosti dochází ke změně jednoho ze spolupracujících subjektů. Tato změna vyžaduje úpravu příslušných smluvních vztahů.
Jedná se o firmu ŽĎAS, a.s., správce Informačního a turistického centra ŽĎAS a provozovatele expozice Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze na Zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou, viz materiál RK-22-2015-17, př. 1, se kterou Kraj Vysočina uzavřel Smlouvu o spolupráci dne 23. 9. 2010, a které byl na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 23. 12. 2013 předán do výpůjčky informační kiosek, viz materiál RK-22-2015-17, př. 6. Vzhledem ke skutečnosti, že majitelé Zámku Kinských zřizují v prostorách zámku vlastní zařízení, ukončilo ITC ŽĎAS v prostorách zámku svoji činnost. Na základě této informace a po dohodě s novým provozovatelem spolkem SE.S.TA navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a ŽĎAS, a.s. ze dne 23. 9. 2010, viz materiál RK-22-2015-17, př. 2, uzavřít Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a ŽĎAS, a.s. ze dne 23. 12. 2013, viz materiál RK-22-2015-17, př. 3 a uzavřít mezi Krajem Vysočina a spolkem SE.S.TA Smlouvu o spolupráci, viz materiál
RK-22-2015-17, př. 4 a Smlouvu o výpůjčce, viz materiál RK-22-2015-17, př. 5.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a ŽĎAS, a.s. ze dne 23. 9. 2010, dle materiálu RK-22-2015-17, př. 2, uzavřít Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a ŽĎAS, a.s. ze dne
23. 12. 2013, dle materiálu RK-22-2015-17, př. 3; a uzavřít mezi Krajem Vysočina a SE.S.TA Smlouvu o spolupráci, dle materiálu RK-22-2015-17, př. 4 a Smlouvu o výpůjčce, dle materiálu RK-22-2015-17, př. 5.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a ŽĎAS, a.s. ze dne 23. 9. 2010, dle materiálu RK-22-2015-17, př. 2;
* uzavřít Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a ŽĎAS, a.s. ze dne 23. 12. 2013, dle materiálu RK-22-2015-17, př. 3;
* uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a SE.S.TA , dle materiálu
RK-22-2015-17, př. 4;
* uzavřít Smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a SE.S.TA , dle materiálu
RK-22-2015-17, př. 5.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz