Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-75

RK-21-2015-75.doc  RK-21-2015-75pr01.pdf
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-21-2015-75
NázevCentrum sportu Asociace školních sportovních klubů ČR na Gymnáziu Třebíč
Zpracoval5 Centrum sportu Asociace školních sportovních klubů ČR na Gymnáziu Třebíč pro: jednání rady kraje č. 21/2015 dne 30. 6. 2015 zpracovali: M. Kastner, K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší vyjádření zřizovatele ke vzniku Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR na Gymnáziu Třebíč (dále také Centrum sportu ).
Při Gymnáziu Třebíč dlouhodobě působí Školní sportovní klub a zajišťuje pro své žáky a žákyně sportovní kroužky. K tomu využívá sportoviště školy (tělocvična, zrcadlový sál, posilovna, zázemí). V letošním roce se otevřela možnost přihlásit se do programu center sportu a získat prostředky na činnost kroužků. Ředitelka školy zpracovala žádost (materiál RK-21-2015-75, př. 1). Součástí žádosti je i vyjádření zřizovatele.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje žádost školy podpořit a souhlasit se vznikem Centra sportu a souhlasit s využíváním sportovišť pro sportovní činnost žáků a žákyň v rámci Centra sportu.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává zřizovatelské funkce rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* se vznikem Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR na Gymnáziu Třebíč dle materiálu RK-21-2015-75, př. 1;
* s využíváním sportovišť a zázemí Gymnázia Třebíč v majetku kraje pro sportovní činnost žáků a žákyň v rámci Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR na Gymnáziu Třebíč dle materiálu RK-21-2015-75, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz