Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-70

RK-21-2015-70.doc  RK-21-2015-70pr01.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-21-2015-70
NázevOcenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2015 - změna usnesení č. 1113/19/2015/RK
Zpracoval J. Albrechtová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1113/19/2015/RK ze dne 9. 6. 2015, konkrétně úpravu v počtu přidělení ocenění Talent Vysočiny 2015.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2014 dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0560/07/2014/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015. V Rozpočtu kraje 2015 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Rozvoj talentů - je uvažována částka 455 000 Kč.
Ocenění Talent Vysočiny je udělováno podle metodiky schválené Radou Kraje Vysočina usnesením č. 1725/32/2012/RK ze dne 25. 9. 2012.
Rada Kraje Vysočina schválila na svém zasedání dne 9. 6. 2015 poskytnutí ocenění 89 žákům základních a středních škol v celkové výši 274 000 Kč, z toho 10 žáků navrhla nominační komise ocenit desetiměsíčním stipendiem (celková částka 150 000 Kč) a 79 žáků formou jednorázového stipendia (celková částka 124 000 Kč).
Při sběru nominací, které zajišťuje organizace Active - středisko volného času, příspěvková organizace ve Žďáře nad Sázavou, došlo k chybě a nominace zaslané emailem od Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov nebyly zařazeny do hodnocení. Jednalo se o 20 nominací, které byly dodatečně dohodnoceny všemi členy nominační komise. Nominační komise donominovala pro ocenění Talent Vysočiny 2015 5 studentů Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, kteří byli oceněni na slavnostním vyhlášení ve Žďáře nad Sázavou dne 19. 6. 2015. Jedná se o Šimona Rásochu (humanitní obor ZŠ), Andreu Bílou (umělecký obor SŠ), Václava Miřátského a Viktora Rosmana (přírodovědný obor SŠ) a Adrianu Šimánkovou (sportovní obor SŠ).
Na ocenění Talent Vysočiny 2015 bylo celkově tedy nominováno 94 žáků v celkové výši 283 000 Kč, z toho 10 žáků navrhla nominační komise ocenit desetiměsíčním stipendiem (celková částka 150 000 Kč) a 84 žáků formou jednorázového stipendia (celková částka 133 000 Kč).
Finanční prostředky alokované v Rozpočtu kraje 2015 pro tento účel nebyly překročeny.
Aby v budoucnu nedošlo k opakování této situace, budou nastavena opatření v přijímání nominací.
Návrh řešení V důsledku výše uvedeného OŠMS navrhuje provést změnu usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1113/19/2015/RK ze dne 9. 6. 2015 tak, že materiál RK-19-2015-60, př. 1 se nahradí materiálem RK-21-2015-70, př. 1.
StanoviskaOdbor informatiky - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01358.

Ekonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce je na rozvoj talentů (ÚZ 00034) počítáno s částkou 455 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1113/19/2015/RK ze dne 9. 6. 2015 tak, že materiál RK-19-2015-60, př. 1 se nahradí materiálem RK-21-2015-70, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. prosince 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz