Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-56

RK-21-2015-56.doc  RK-21-2015-56pr01.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-21-2015-56
NázevOdměna řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dočkalová, I. Schallnerová
Předkládá L. Seidl, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost OKPPCR, OddŘLZ
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz