Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-52

RK-21-2015-52.doc  RK-21-2015-52pr01.doc  RK-21-2015-52pr02.doc  RK-21-2015-52pr03.doc  RK-21-2015-52pr04.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-21-2015-52
NázevSouhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce exponátů za účelem výstavním.
Ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením čtyř smluv o výpůjčce exponátů dle materiálů RK-21-2015-52, př. 1 - př. 4, a to na dobu určitou ode dne podpisu do 30. 6. 2018. Jedná se o výpůjčky motocyklů do expozice na Hradě Kámen, pobočce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Protože ve sbírkách Kraje Vysočina nejsou zastoupeny sbírkové předměty vhodné k vystavení v expozici jednostopých vozidel na Hradě Kámen je muzeum nuceno zajišťovat tyto exponáty i u soukromých majitelů.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 souhlasit s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce exponátů dle materiálů
RK-21-2015-52, př. 1 - př. 4, a to na dobu určitou ode dne podpisu do 30. 6. 2018.
Výpůjčka je v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, ve které je mimo jiné v předmětu činnosti uvedeno, že organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami výstavy vypůjčených výtvarných děl a souborů sbírkových a nesbírkových předmětů.
S ohledem na tematické zaměření expozice, která se řadí k nejstarším tohoto druhu na našem území, neboť byla otevřena již 22. června 1974, je žádoucí zachování této specializace. Postupně dochází k obměňování exponátů v souvislosti s dobou platnosti výpůjček a díky tomu je Hrad Kámen vyhledávaným cílem návštěvníků, neboť se stále snaží nabízet zajímavé i neobvyklé stroje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-21-2015-52, př. 1, RK-21-2015-52, př. 2, RK-21-2015-52, př. 3 a RK-21-2015-52, př. 4, a to na dobu určitou ode dne podpisu do 30. 6. 2018.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 13. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz