Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-11

RK-21-2015-11.doc  RK-21-2015-11pr01.doc  RK-21-2015-11pr01a.doc  RK-21-2015-11pr02.doc  RK-21-2015-11pr03.doc  RK-21-2015-11pr04.doc  RK-21-2015-11pr05.doc  RK-21-2015-11pr06.doc  RK-21-2015-11pr07.doc  RK-21-2015-11pr08.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-21-2015-11
NázevStřednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací na období 2016-2018
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 2152/39/2013/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 3. 12. 2013 č. 10/13 (dále jen Pravidla ). V článku 5 odst. 6) písm. a) Pravidel je stanovena povinnost příspěvkových organizací zpracovat střednědobý plán - výhled na 3 kalendářní roky.
Z metodické pomůcky pro zpracování střednědobého plánu ze dne 1. 10. 2012 vyplývá pro všechny příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina povinnost předložit vždy do 10. 4. resortnímu odboru návrh roční aktualizace střednědobého plánu. Návrh má být následně nejpozději do 30. 6. schválen radou kraje. Vzhledem k tomu, že pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina (dále také zdravotnické PO ) byly střednědobé plány na období let 2014-2016 schváleny až 15. 10. 2013 usnesením č. 1769/33/2013/RK, vzala rada kraje usnesením č. 1786/29/2014/RK na vědomí posunutí termínu pro schválení roční aktualizace střednědobých plánů činnosti zdravotnických PO do 30. 6. 2015.
Návrh řešení Zdravotnické PO zpracovaly a předložily k 30. 4. 2015 zaktualizované návrhy střednědobých plánů na období 2016-2018 pro jejich následné schválení zřizovatelem dle materiálů
RK-21-2015-11, př. 1 až RK-21-2015-11, př. 8.
Odbor zdravotnictví proto navrhuje radě kraje schválit střednědobé plány na období
2016-2018 pro zdravotnické PO dle materiálů RK-21-2015-11, př. 1 až RK-21-2015-11, př. 8.
K projednání a schválení střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
střednědobé plány na období 2016-2018 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálů RK-21-2015-11, př. 1, RK-21-2015-11, př. 2,
RK-21-2015-11, př. 3, RK-21-2015-11, př. 4, RK-21-2015-11, př. 5, RK-21-2015-11, př. 6,
RK-21-2015-11, př. 7 a RK-21-2015-11, př. 8.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz