Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-02

RK-21-2015-02.doc  RK-21-2015-02pr01.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-21-2015-02
NázevUdělení ceny ESRI SAG Kraji Vysočina
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuKraji Vysočina byla dle dopisu prezidenta společnosti ESRI pana Dagermonda (viz materiál RK-21-2015-02, př. 1) adresovaného hejtmanovi kraje udělena cena SAG ESRI 2015. Jde o cenu za úspěšné nasazování geografických informačních systémů do praxe.
Tato cena je udělována největší světovou společností v tomto oboru každý rok při příležitosti konference ESRI User Conference v San Diegu v USA v červenci 2015.

Hejtman Kraje Vysočina byl vyzván k účasti na konferenci a ceremoniálu předání ceny.
Návrh řešení Vzhledem k prestižnosti ceny a pozvání na konferenci by účast zástupce Kraje Vysočina byla žádoucí. S ohledem na časovou zaneprázdněnost hejtmana kraje navrhujeme zajistit reprezentaci kraje účastí vedoucího odboru informatiky.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o udělení ceny SAG ESRI a účast vedoucího odboru informatiky na ceremoniálu předání ceny
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz