Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-56

RK-20-2015-56.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-20-2015-56
NázevInformace o průběhu veřejné zakázky na služby Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSUSV ) informovala Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina o zahájení zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na služby na Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015 , jejímž zadavatelem je Ministerstvo dopravy ČR (dále jen MD ). Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků silnic I. třídy na území 21 vybraných oblastí České republiky. Kraj Vysočina je rozdělen do 4 oblastí, z nichž část Kraje Vysočina je zařazena do oblasti Pardubického kraje.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny připravuje podání nabídky na veřejnou zakázku na služby na Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015 . Při vypracování nabídky se snaží zohlednit i hledisko zachování zaměstnanosti na KSUSV. Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. června 2015.
Zadávací podmínky veřejné zakázky vykazují mnoho nejasností. KSUSV i další uchazeči podali do současné doby již 27 žádostí o dodatečné informace, které obsahují téměř 100 dotazů. MD ČR na tyto dotazy neodpovídá vždy jednoznačně a zůstává tak stále mnoho zásadních nezodpovězených otázek ke zpracování nabídky. Proto dne 12. června 2015 podala KSUSV na MD ČR námitku proti zadávacím podmínkám. Vzhledem k dosavadnímu průběhu zadávacího řízení a postoji MD ČR k zadávacímu řízení je KSUSV připravena podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a požádat o vydání předběžného opaření spočívající v zákazu uzavření smlouvy. S tímto návrhem je nutné současně složit kauci, která je ve výši 1% z nabídkové ceny, což v případě této veřejné zakázky znamená rozmezí 500 000 Kč do max. 2,5 mil. Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny o podání nabídky na veřejnou zakázku na služby na Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 05. 2015 a informaci o podání námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včetně složení příslušné kauce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o podání:
* námitky proti zadávacím podmínkám na Českou republiku - Ministerstvo dopravy
* nabídky na veřejnou zakázku na služby Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015
* návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včetně složení příslušné kauce.
Odpovědnost ODSH a KSÚSV
Termín do 1. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz