Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-52

RK-20-2015-52.doc  RK-20-2015-52pr01.doc  RK-20-2015-52pr02.doc  RK-20-2015-52pr03.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-20-2015-52
NázevJmenování členů hodnotící komise nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy , Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlen
Zpracoval J. Hadravová, V. Kotrbová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuJedná se o jmenování členů hodnotících komisí nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy , Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 .
Veřejná zakázka Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy byla ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněna dne 5. 5. 2015 pod ev. č. 404965 a lhůta pro podání nabídek uběhne dne 23. 6. 2015.
Veřejná zakázka Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 byla ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněna dne 21. 5. 2015 pod ev. č. 505243 a lhůta pro podání nabídek uběhne dne 7. 7. 2015.
Veřejná zakázka Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 byla ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněna dne 13. 5. 2015 pod ev. č. 509220 a lhůta pro podání nabídek uběhne dne 29. 6. 2015.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina:
* jmenovat členy hodnotících komisí a jejich náhradníky u nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy , Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálů RK-20-2015-52, př. 1, 2 a 3;
* stanovit, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy , Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 plní hodnotící komise;
* stanovit, že kvalifikaci u nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy , Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 posoudí hodnotící komise,
Dle ustanovení čl. 7 odst. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 rozhoduje o zadávání a způsobu zadávání rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
členy hodnotících komisí a jejich náhradníky u nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy , Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálů RK-20-2015-52, př. 1, RK-20-2015-52, př. 2
a RK-20-2015-52, př. 3;
stanoví,
* že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy , Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 plní hodnotící komise;
* že kvalifikaci u nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy , Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 posoudí hodnotící komise.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz