Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-39

RK-20-2015-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-20-2015-39
NázevJmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dočkalová
Předkládá V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz