Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-15

RK-20-2015-15.doc  RK-20-2015-15pr01.doc  RK-20-2015-15pr02.doc  RK-20-2015-15pr03.doc  RK-20-2015-15pr04.doc  RK-20-2015-15pr05.doc  RK-20-2015-15pr06.doc  RK-20-2015-15pr07.doc  RK-20-2015-15pr08.doc  RK-20-2015-15pr09.doc  RK-20-2015-15pr10.doc  RK-20-2015-15pr11.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-20-2015-15
NázevStřednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
Zpracoval I. Schallnerová, M. Skryjová, J. Komínová, L. Novotná, R. Šimánková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje jsou předkládány ke schválení střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2016-2018.
Rada kraje usnesením č. 2152/39/2013/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 3. 12. 2013 č. 10/13 (dále jen Pravidla ). V článku 5 odst. 6 písm. a) Pravidel je stanovena povinnost příspěvkovým organizacím zpracovat střednědobý plán - výhled na 3 kalendářní roky.
Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu provedli v souladu s Pravidly a navazující metodikou roční aktualizaci střednědobých plánů. Návrhy střednědobých plánů na období let 2016-2018 byly projednány s gesční radní RNDr. Marií Kružíkovou. V materiálu RK-20-2015-15, př. 11 jsou stručně popsány stěžejní záměry příspěvkových organizací ve sledovaném období, které budou mít dopad na rozpočet Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit střednědobé plány příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů
RK-20-2015-15, př. 1 - př. 10.
K projednání a schválení střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období 2016-2018 dle materiálů RK-20-2015-15, př. 1,
RK-20-2015-15, př. 2, RK-20-2015-15, př. 3, RK-20-2015-15, př. 4, RK-20-2015-15, př. 5,
RK-20-2015-15, př. 6, RK-20-2015-15, př. 7, RK-20-2015-15, př. 8, RK-20-2015-15, př. 9,
RK-20-2015-15, př. 10.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz