Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-04

RK-20-2015-04.doc  RK-20-2015-04pr01.doc  RK-20-2015-04pr02.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-20-2015-04
NázevSpolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Provincií Hubei a Krajem Vysočina
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNa základě podepsaného memoranda o spolupráci a návštěvě guvernéra Wang Guoshenga v Kraji Vysočina v říjnu loňského roku, proběhla v uplynulých dnech návštěva zástupců Kraje Vysočina v Číně. Delegace, kterou vedl hejtman Jiří Běhounek, se skládala z náměstka hejtmana Libora Joukla a zastupitelů Zdeňka Dobrého a Josefa Macha. Účastnili se také ředitelé krajských nemocnic, zástupci Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a devět podnikatelů.
V oblasti zdravotnictví byl na společném jednání v Nemocnici TCM Provincie Hubei z čínské strany předán návrh předběžné dohody o navázání vztahu přátelské spolupráce mezi Nemocnicí TCM Provincie Hubei a Nemocnicí Jihlava (příloha č. RK-20-2015-04, př. 1) a dále návrh Memoranda o porozumění mezi Komisí pro zdraví a plánování rodiny Provincie Hubei a Krajem Vysočina o spolupráci v oblasti zdravotnictví (příloha č. RK-20-2015-04, př. 2).
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí uzavření Předběžné dohody o navázání vztahu přátelské spolupráce mezi Nemocnicí TCM Provincie Hubei a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a dále doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření Memoranda o porozumění mezi Komisí pro zdraví a plánování rodiny Provincie Hubei a Krajem Vysočina o spolupráci v oblasti zdravotnictví.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
předběžnou dohodu o navázání vztahu přátelské spolupráce mezi Nemocnicí TCM Provincie Hubei a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-20-2015-04, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Memorandum o porozumění mezi Komisí pro zdraví a plánování rodiny Provincie Hubei a Krajem Vysočina o spolupráci v oblasti zdravotnictví dle materiálu RK-20-2015-04, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz