Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-45

RK-19-2015-45.doc  RK-19-2015-45pr01.pdf  RK-19-2015-45pr02.doc  RK-19-2015-45pr03.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-19-2015-45
NázevFOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2014.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00931.0105 má pan Stanislav Hrdý, s místem podnikání Ohrazenice 6, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 15207773 (dále jen Příjemce ) realizovat nákup kolíkovacího stroje pro truhlářskou výrobu. Dne 28. 5. 2015 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) písemnou žádost Příjemce o prodloužení termínu realizace projektu s odůvodněním, že Příjemce musel z důvodu zvýšené poptávky předřadit v uplynulých měsících investice do vstupních materiálů před investicí do nákupu nové technologie. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-19-2015-45, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00931.0105 je obsahem materiálu RK-19-2015-45, př. 3.
Návrh řešení Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00931.0105 dle materiálu RK-19-2015-45, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00931.0105 dle materiálu
RK-19-2015-45, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz