Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-30

RK-19-2015-30.doc  RK-19-2015-30pr01.pdf  RK-19-2015-30pr02.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-19-2015-30
NázevNávrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
Zpracoval M. Petr
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0185/03/2012/ZK ze dne 15. 5. 2012 byly schváleny zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina se uděluje základním školám nebo víceletým gymnáziím v Kraji Vysočina, které svými aktivitami výraznou měrou přispívají ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a tuto skutečnost prokáží umístěním svého družstva cyklistů v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů na prvním, druhém a třetím místě v I. nebo II. kategorii. Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů proběhlo v roce 2015 v Náměšti nad Oslavou dne 27. 5. 2015 s následujícími výsledky:
I. kategorie
1. místo: Základní škola Třebíč, Týnská 8; IČO 60418567
2. místo: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška; IČO 70877068
3. místo: Základní škola a mateřská škola Černovice; IČO 62540106
II. kategorie
1. místo: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška; IČO 70877068
2. místo: Základní škola Třebíč, Bartuškova 700, IČO 60418591
3. místo: Základní škola a mateřská škola Černovice; IČO 62540106
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2015 dle materiálu RK-19-2015-30, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu
RK-19-2015-30, př. 2.
StanoviskaStanovisko odboru informatiky:
Ceny byly zaevidovány v systému eDotace - ID ZZ01359.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2015 dle materiálu RK-19-2015-30, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-19-2015-30, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz