Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-67

RK-18-2015-67.doc  RK-18-2015-67pr01.xls  RK-18-2015-67pr02.xls  RK-18-2015-67pr03.xls
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-18-2015-67
NázevNávrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
Zpracoval Z. Nevrkla, V. Dvořáková, H. Dolejší, M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změny čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství.
Usnesením č. 0678/12/2015/RK dne 7. 4. 2015 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2015 za odvětví školství dle materiálů RK-12-2015-47, př. 1 a RK-12-2015-47, př. 2. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též FI ) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.
Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje udělit souhlas se změnou použití FI příspěvkových organizací na rok 2015 včetně věcného čerpání prostředků těchto fondů dle příloh č. 1, 2 a 3 materiálu
RK-18-2015-67.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2015 dle materiálů
RK-18-2015-67, př. 1, RK-18-2015-67, př. 2 a RK-18-2015-67, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín průběžně do konce roku 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz