Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-51

RK-18-2015-51.doc  RK-18-2015-51pr01.pdf
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-18-2015-51
NázevRozhodnutí o neposkytnutí dotace
Zpracoval D. Marešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuDne 12. 5. 2015 obdržel Kraj Vysočina žádost o podporu organizaci ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. (dále jen ZERA) na realizaci projektu Foto soutěž s Vysočinou - regionální produkt s podtitulem Podpořte regionální produkci, buďte kreativní a vyhrajte hodnotné ceny dle materiálu RK-18-2015-51, př.1.
Finanční podpora zahrnuje náklady na propagaci soutěže, ceny pro výherce a personální výdaje, v celkové výši 20 560 Kč.
Cílem soutěže je propagace značky Vysočina - regionální produkt.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout neposkytnout dotaci ve výši 20 560 Kč organizaci ZERA na realizaci projektu s názvem Foto soutěž s Vysočinou - regionální produkt , neboť žádost se týká organizace fotosoutěže. Tento typ projektů je zcela mimo systémové podpory Kraje Vysočina a pro udělení individuální dotace není předložen dostatečně detailní popis a rozbor nesporných přínosů. V pravidlech soutěže je fotosoutěž sice navázána na koupi (už to je samo o sobě nestandardní podmínka) regionálních produktů, a v žádosti je jako jeden z důvodů dopadu na producenty uvedeno, že dojde ke zvýšení zájmu a odbytu, ale bez uvedení analýz či jiných podpůrných dokumentů pro dané tvrzení.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci na základě žádosti uvedené v materiálu RK-18-2015-51, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 2. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz