Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-48

RK-18-2015-48.doc  RK-18-2015-48pr01.pdf
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-18-2015-48
NázevZměna projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
Zpracoval S. Lemperová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova (dále jen projekt ), který byl předložen do Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP ).
Na základě předložené a schválené projektové žádosti dodal Kraj Vysočina doklady potřebné pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rámci kontroly těchto dokladů byl zjištěn nesoulad v údajích o zateplovaných plochách a údajích uvedených v energetickém auditu. Po konzultaci se zpracovateli projektové dokumentace a energetického auditu byly údaje v prohlášení upraveny tak, aby odpovídaly skutečnosti - viz materiál RK-18-2015-48, př. 1.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že údaje o zateplovaných plochách vstupují do závazných monitorovacích indikátorů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je třeba upravit prohlášení o zateplovaných plochách dle skutečného stavu. Z tohoto důvodu Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat upravené prohlášení o zateplovaných plochách dle materiálu RK-18-2015-48, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
podat prohlášení o zateplovaných plochách dle materiálu RK-18-2015-48, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 9. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz