Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-41

RK-18-2015-41.doc  RK-18-2015-41pr01.pdf  RK-18-2015-41pr02.pdf  RK-18-2015-41pr03.pdf  RK-18-2015-41pr04.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-18-2015-41
NázevFond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2015 - schválení navržených podpor
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1 dne 27. 1. 2015 vyhlásilo usnesením č. 0049/01/2015/ZK grantový program na podporu výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina Infrastruktura ICT 2015 . Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 2 500 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 32 žádostí. Řídící výbor na svém I. zasedání dne 14. 5. 2015 navrhl podpořit 14 projektů v celkové výši 2 500 000 Kč.
Návrh řešení Odbor informatiky na základě rozhodnutí řídícího výboru tohoto grantového programu navrhuje radě kraje schválit žádosti dle RK-18-2015-41, př. 1 a zamítnout žádosti dle
RK-18-2015-41, př. 2. Dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit žádosti dle RK-18-2015-41, př. 3 a zamítnout žádosti dle RK-18-2015-41, př. 4.
StanoviskaŽádosti byly zaevidovány v systému eDotace - ID FV01183.0001 až FV01183.0027.
Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-41, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2015 žadatelům na projekt dle materiálu RK-18-2015-41, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-41, př. 3;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2015 žadatelům na projekt dle materiálu RK-18-2015-41, př. 4.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz