Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-22

RK-15-2015-22.doc  RK-15-2015-22pr01.doc  RK-15-2015-22pr02.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-15-2015-22
NázevZměna usnesení rady kraje č. 0661/12/2015/RK
Zpracoval T. Prokešová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 0661/12/2015/RK ze dne 7. 4. 2015 rozhodla poskytnout dotaci Masarykově univerzitě na vydání publikace Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi. V návrhu smlouvy o dotaci zůstal chybně uveden Čl. 5 odst. 6 a 7 (podpora malého rozsahu), viz RK-15-2015-22, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje změnit usnesení tak, že materiál RK-12-2015-32, př. 2 (smlouva o poskytnutí dotace) se nahrazuje novým materiálem RK-15-2015-22, př. 1, který ustanovení o podpoře malého rozsahu již neobsahuje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0661/12/2015/RK ze dne 7. 4. 2015 tak, že materiál RK-12-2015-32, př. 2 se nahrazuje novým materiálem RK-15-2015-22, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz