Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-71

RK-17-2014-71.doc  RK-17-2014-71pr01.doc  RK-17-2014-71pr02.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-17-2014-71
NázevNávrh na poskytnutí peněžního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval E. Chvátalová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuDětský pěvecký sbor Zvoneček se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí peněžního daru na pokrytí nákladů spojených s dopravou na 8. ročník nesoutěžní přehlídky dětských sborů Světlo za Lidice 2014 , který se uskuteční 17. června 2014. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-17-2014-71, př. 1 a 2.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že se sbor přehlídky zúčastní jako zástupce dětských pěveckých sborů působících v Kraji Vysočina a na základě podnětu Kraje Vysočina odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout peněžní dar Dětskému pěveckému sboru Zvoneček ve výši 9 800 Kč.
Dar bude krytý z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, položky Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00992
Návrh usneseníRada kraje

rozhoduje
poskytnout peněžní dar ve výši 9 800 Kč Dětskému pěveckému sboru Zvoneček dle materiálu RK-17-2014-71, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 9 800 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 9 800 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín květen 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz