Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-61

RK-17-2014-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-17-2014-61
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Jihlava
Zpracoval1 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Jihlava pro: jednání rady kraje č. 17/2014 dne 20. 5. 2014 zpracoval (a): H. Hošková, M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala příspěvková organizace Střední průmyslová škola Jihlava (dále jen škola ) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 25. 3. 2014 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku.
Jedná se o:
* 8 kusů PC Leo Intellect P4, rok pořízení 2003, inventární číslo VT 550, pořizovací cena 232 048,60 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* Počítač AT 486/50MHz, rok pořízení 1993, inventární číslo VT 219/1, pořizovací cena 145 345 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Výpočetní technika je značně zastaralá. Provozem je silně opotřebovaná, nespolehlivá a nestabilní. Svými technickými parametry není schopna vyhovět požadavkům, které na ni klade současný software používaný pro výuku. Od 26. 3. 2014 do 9. 4. 2014 byla nabídnuta na webových stránkách kraje. Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina o ni neprojevila zájem. Škola navrhuje výpočetní techniku ekologicky zlikvidovat.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením 8 kusů PC Leo Intellect P4, inventární číslo VT 550 a počítače AT 486/50MHz, inventární číslo VT 219/1 z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Jihlava dle materiálu RK-17-2014-61.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Jihlava.
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz